Home » การส่งผลงาน

Hosted by

มีนาคม 2023
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

การส่งผลงาน

เพื่อคิดค้น สร้างสรรค์ และนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ เพื่อออกแบบ Platform หรือต้นแบบ การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะทางเทคนิคในการแก้ปัญหา ข้อเสนอนโยบายภาครัฐ รูปแบบธุรกิจใหม่ การแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและสังคม การขนส่ง การก่อสร้าง รวมถึงการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิตและการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า และประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ภายใต้กรอบของยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รอบแรก

  • วีดีทัศน์นำเสนอระยะเวลาไม่เกิน 240 วินาที (ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ)
  • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์ก่อนการแข่งขัน โดยทุกทีมจะต้องเข้ารับการอบรมอย่างน้อยร้อยละ 60 มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน

 

การส่งผลงานเข้าร่วมแข่งขันในรอบแรก

  1. ให้แต่ละทีมอัพโหลดวิดีโอ ที่จะส่งเข้าแข่งขันผ่าน Google Drive หรือแพลตฟอร์มอื่น ๆ แล้วส่งลิงก์ของไฟล์ที่อัพโหลดแล้วมายังอีเมล์  ev4sustain@tggs.kmutnb.ac.th
  2. ให้ตั้งชื่อไฟล์วิดีโอ ด้วยรูปแบบดังนี้ รหัสทีม-ชื่อผลงาน

ตัวอย่าง:  รหัสทีม 001-ชื่อผลงาน Battery waste management

      001-Battery waste management

เมื่อผู้จัดงานดาวน์โหลดไฟล์แล้ว จะทำการรวบรวมเพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป ผลงานที่ส่งเข้ามาจะถูกเก็บเป็นความลับระหว่างผู้เข้าแข่งขัน และคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ